KB Gruppen Eiendom A/S
Storgt. 26, 2212 Kongsvinger
Telefon: 62 88 81 30

Tomter

 

Tomt:

KB Gruppen Eiendom AS har en rekke ubebygde tomter i Kongsvinger for utvikling, utbygging og salg.

Tomtene er regulert både for industri, forretning, kontor, hotell, bevertning, boliger, forsamling eller skole og undervisning. Formålene kan også kombineres i samme bygg.

 

Ta kontakt for nærmere informasjon