KB Gruppen Eiendom A/S
Storgt. 26, 2212 Kongsvinger
Telefon: 62 88 81 30

Haugegården

 

Beliggenhet:

Brugt. 16, Kongsvinger. Sentrum Nord

 

Lokalene:

Lokalene består av en kontorbygning og er opprinnelig en sentrumsgård fra 1910. Bygningen ble fullrestaurert og tilbygd i 2005. Totalt areal er på 948 m2, og er fordelt mellom kjeller og tre etg. Eiendommen er meget sentrumsnært i Kongsvinger sentrum nord.

 

Tomt:

1 012 m2. Ubebygd tomteareal er asfaltert og benyttes til parkeringsplasser.

 

Tekniske opplysninger:

Bygningen er oppsatt i mur og tre.
Bygningen er en moderne kontorbygning. Den eldste delen er klassifisert som bevaringsverdig.
Personheis fra kjeller til 2. etg.